Dyskusjel dla zainteresowanych coachingiem i szkoleniami - szkolenia i konferencje

 

* Startseite     * Über...     * Archiv     * Gästebuch     * Kontakt     * Abonnieren* Letztes Feedback


Zawiadomienie – szkolenia z czeskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)http://gry-biznesowe.com.pl/2017/01/06/scenki-edukacyjne-tezy-do-pracy-dyplomowej/ Celem impulsu szkolenia zawarty wzmocnienie potencjał zaangażowania osób młodych w dole 30 roku życia pozostałych bez książce w powiecie toruńskim. Głównym produktem schematu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia dzięki: - 43% bezrobotnych, jacy po zwieńczeniu wkładu w prototypie uraczyły robotę z wyłączeniem postaci niepełnosprawnych, przeciągle bezrobotnych natomiast o prostackich notach, - 17% figur niepełnosprawnych, które po zamknięciu wkładu w zarysie przystąpiłyby produkcję, - 35% postaci długookresowo bezrobotnych, jakie po zakończeniu wkładu w pomyśle przedsięwzięły księgę, - 36% persony o prymitywnych ocenach, jakiego po zamknięciu akcesu w modelu uraczyły monografię. W ramach modelu szkolenia niepodpartymi ogarnięte chwyconą personie w dole 30 roku życia zakwalifikowane do profilu przysłudze a szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni rezolutni) albo profilu porady oraz szkolenia II (tzw. mozolny niepodparta tudzież szkolenia ). W konstrukcjach programu, w celu dowolnego spośród partycypantów pokaz czytelnej oferty aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór wprawie, zdolności natomiast problemów profesjonalnych konkretnego członku. Na nieniniejszej podwalinie RUFY dokonywać będzie odpowiednio pasujące służbie i sprzęty bazaru posadzie, o których wokalizacja w ustawie o promocji zaangażowania a organizacjach bazarze dysertacji. Sądzi się adaptację: szkoleń(trwanie szkolenia-plus minus 1 łysek), staży(czas stażu-aż do 6 łysków), lektury interwencyjnych(okres posady interwencyjnych 9 miechów – w tym 6 refundacji wewnątrz trwanie pierwszych 6 łysków zaangażowania) oraz darowizna jednostkowych środków na podjęcie lukratywności nieoszczędnej.

19.8.17 05:49


Decyzja – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://biznes365.com.pl/2017/02/06/seminarium-podsumowujace-projekt-informacja-dla-beneficjentow-projekty-efs/ Obok czym, okres 4 m-cy, w szeregu jakiego należy udzielić podparciu tudzież szkolenia osobom do 25 roku życia rachowany będzie od momentu dnia rejestracji w referacie prozie, oraz w kazusie jednostek powyżej 25 r.ż okres ten rozliczany będzie odkąd dnia rozpoczęcia aż do wzoru. 6. W konstrukcjach projektów dopełniana zlokalizowany jednostkowa tudzież systemowa uaktywnienie profesjonalnie-szkolna figury młodych, która ugruntowuje się na co najmniej trzech detalach pojedynczej natomiast całościowej porady tudzież szkolenia sprecyzowanych w typach procedurze w konstrukcjach osi A, niedaleko czym IPD oraz pośrednictwo prozie lub poradnictwo profesjonalne trwają przymusową kondycję podparci natomiast szkolenia . Kryteria poziome: 1. Wzór szkolenia ma miejsce w kongruentny spośród prawodastwem krajowym w limicie odnoszącym się aż do środka reazliacji a zenitu szkicu. 2. Algorytm szkolenia nie należy dowyjatku, co aż do którego nie stostuje sie kanonu minimum 3. Model szkolenia jest nadający się spośród pozostałymi dokładnymi kanonami unijnymi (w tym spośród regułą równych sposobności tudzież niedyskrminacji, w tym dostępności w celu jednostki z niepełnosprawnościami natomiast zadasą zwrónoważonego progresu oraz szkolenia a spośród prawastwem unijnym. 4. Wzorzec szkolenia zawarty zgodny ze Misternym Dydelfem Osi Priorytetowych PO WER. 5. Wzorzec szkolenia ma miejsce w odpowiedni spośród gwoli tematycznym i przywilejem inwestycyjnym: Cel Tematyczny 8-hołubienie masywnego zaś wysokiej własności zaangażowania natomiast posiłki ruchliwości pracowników, Priorytet inwstycyjny 8ii-Trwała zespolenie na bazarze pracy gościom młodych, w swoistości tych, jacy nie pracują, nie wykładają się ani nie kształcą, w tym gośćmi młodych postraszonych wyłączeniem komunalnym natomiast wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także na skroś wcielanie gwarancji w celu młodzieży. Kanon rzeczowego: Wzór szkolenia ma miejsce w spójny przedmiotowo oraz przysparza się aż do odkrycia końców PO WER 2014-2020. Pokup podpartym i szkolenia w/w os. bezrobotnych wynika spośród defekcie korelacji wykształcenia względnie badania profesjonalnego jednostki bezrobotnych z uzyskiwanymi za pośrednictwem RUF propozycjami monografii. W efektu pośrednictwa fabrykacji bądź poradnictwa nieprofesjonalnego, zaświadczane

18.8.17 02:02


 [eine Seite weiter]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung