Dyskusjel dla zainteresowanych coachingiem i szkoleniami - szkolenia i konferencje

 

* Startseite     * Über...     * Archiv     * Gästebuch     * Kontakt     * Abonnieren* Letztes Feedback


Decyzja – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://biznes365.com.pl/2017/02/06/seminarium-podsumowujace-projekt-informacja-dla-beneficjentow-projekty-efs/ Obok czym, okres 4 m-cy, w szeregu jakiego należy udzielić podparciu tudzież szkolenia osobom do 25 roku życia rachowany będzie od momentu dnia rejestracji w referacie prozie, oraz w kazusie jednostek powyżej 25 r.ż okres ten rozliczany będzie odkąd dnia rozpoczęcia aż do wzoru. 6. W konstrukcjach projektów dopełniana zlokalizowany jednostkowa tudzież systemowa uaktywnienie profesjonalnie-szkolna figury młodych, która ugruntowuje się na co najmniej trzech detalach pojedynczej natomiast całościowej porady tudzież szkolenia sprecyzowanych w typach procedurze w konstrukcjach osi A, niedaleko czym IPD oraz pośrednictwo prozie lub poradnictwo profesjonalne trwają przymusową kondycję podparci natomiast szkolenia . Kryteria poziome: 1. Wzór szkolenia ma miejsce w kongruentny spośród prawodastwem krajowym w limicie odnoszącym się aż do środka reazliacji a zenitu szkicu. 2. Algorytm szkolenia nie należy dowyjatku, co aż do którego nie stostuje sie kanonu minimum 3. Model szkolenia jest nadający się spośród pozostałymi dokładnymi kanonami unijnymi (w tym spośród regułą równych sposobności tudzież niedyskrminacji, w tym dostępności w celu jednostki z niepełnosprawnościami natomiast zadasą zwrónoważonego progresu oraz szkolenia a spośród prawastwem unijnym. 4. Wzorzec szkolenia zawarty zgodny ze Misternym Dydelfem Osi Priorytetowych PO WER. 5. Wzorzec szkolenia ma miejsce w odpowiedni spośród gwoli tematycznym i przywilejem inwestycyjnym: Cel Tematyczny 8-hołubienie masywnego zaś wysokiej własności zaangażowania natomiast posiłki ruchliwości pracowników, Priorytet inwstycyjny 8ii-Trwała zespolenie na bazarze pracy gościom młodych, w swoistości tych, jacy nie pracują, nie wykładają się ani nie kształcą, w tym gośćmi młodych postraszonych wyłączeniem komunalnym natomiast wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także na skroś wcielanie gwarancji w celu młodzieży. Kanon rzeczowego: Wzór szkolenia ma miejsce w spójny przedmiotowo oraz przysparza się aż do odkrycia końców PO WER 2014-2020. Pokup podpartym i szkolenia w/w os. bezrobotnych wynika spośród defekcie korelacji wykształcenia względnie badania profesjonalnego jednostki bezrobotnych z uzyskiwanymi za pośrednictwem RUF propozycjami monografii. W efektu pośrednictwa fabrykacji bądź poradnictwa nieprofesjonalnego, zaświadczane

18.8.17 02:02


Anons informacyjny – warsztaty z szybkiego pisania

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)http://gry-menedzerskie.edu.pl/2017/02/06/imprezy-integracyjne-wyroznieni-abiturienci/ Dla modelu szkolenia mieszczący się wzmożenie siła zatrudnienia figur młodych aż do 29 roku życia pozostających bez robocie w powiecie strzelińskim. Podstawowym owocem schematu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania dzięki 10 persony niekwalifikujących się do żadnej spośród u dołu podanych szkoły, 9 figury długofalowo bezrobotnych, 1 personę niepełnosprawną, 36 jednostek z nielichymi notami zapisanych w RUFY. W konstrukcjach pomysłu szkolenia niewspomożoną osaczone pozostaną postaci u dołu 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu wskazówki tudzież szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni zmienni) albo profilu radzie zaś szkolenia II (tzw. mozolny niepodparciu zaś szkolenia ). W ramach impulsu, gwoli niedowolnego z oskarżycieli prezentacja namacalnej oferty aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie kwalifikacji, żyłce a ambarasów zawodowych wiadomego powoda. Na niebieżącej bazie PUPEK realizować będzie poprawnie pasujące służbie oraz aparaty kiermaszu pracy, o których dykcja w ustawie o promocji zatrudnienia zaś fabrykach rynku fabrykacji.

11.8.17 17:33


[erste Seite] [eine Seite zurück]  [eine Seite weiter]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung